Asset Publisher Asset Publisher

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

SEHENSWERTES

SEHENSWERTES

Die Oberförsterei Wymiarki - dank der einzigartigen Natur-Landschafts-Charakteristik - ist ein sehr attraktiver Erholungs- und Touristikort von vielen Polen.

Jedes Jahr werden unsere Wälder von Pilzesammlern, Preisel- und Heidelbeerensammlern und Sammlern von anderen zahlreichen  Waldfrüchten aus unseren Nadelwäldern besichtigt.

Die Nachbarschaft vom Grenzenfluß Nysa Łużycka (Lausitzer Neiße) gibt die Möglichkeit zum Angeln, Paddeltouren und Pontonfahrten nicht nur für die Polen, sondern auch für andere EU-Bürger. In den Ferienbauernhöfen kann man reiten, paddeln und Tretboot fahren.

Durch das Gebiet der Oberförsterei verlaufen 6 markierten Radwege, die die sog. "Korona Wymiarek" ("Die Krone von Wymiarki") bilden.

In dem nördlich-westlichen Teil der Oberförsterei kann man die Schönheit des Landschaftsparks "Łuk Mużakowa" ("Muskauer Falkenbogen") bewundern. Durch das Gebiet der Oberförsterei verläuft der 15. Meridian, was mit einer Granitplatte im Forstrevier Spalone, Planungsgebiet Wymiarki, markiert ist.

Die Oberförsterei Wymiarki macht auch ihre Waldwege zur Organisation der Massenveranstaltungen zugänglich, d.h.: Motorrad- und Geländewagentouren

Unter den Objekten materieller Kultur sollte man die Pfarr- und Filialkirchen in: Bogumiłów, Lipna, Piotrów, Witoszyn Dolny erwähnen. Besonders bemerkenswert sind: die mittelalterliche Filialkirche in Lutynka, gebaut wahrscheinlich im 13. Jahrhundert und aus Stein gemauert, die Klosterruine in Straszów und "Wieża Głodowa" ("Hungerturm") in Przewóz.

Die an verschiedenem Jagdwild reichen Jagdreviere locken Jagdliebhaber aus Polen und aus dem Ausland an. In unseren Wäldern sind seltene Baumarten zu finden, z.B.: Weymuthskiefer, Pechkiefer, Douglasie und Europäische Edelkastanie.