Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Szkodnictwo leśne

Do szkodnictwa leśnego należy zaliczyć ogół szkód antropogenicznych, związanych z działaniem człowieka w środowisku przyrodniczym, w tym w środowisku leśnym. Szkodnictwo leśne jest efektem szkodliwego oddziaływania człowieka na las i obiekty (przedmioty) z nim związane.

Rodzaje szkodnictwa leśnego:

1. Bezprawne korzystanie z lasu.
Polega na popełnianiu różnych czynów zabronionych prawem, przeważnie wykroczeń, związanych z pobytem człowieka w lesie i na gruntach leśnych.
 
2. Kłusownictwo       

Polega na nielegalnym pozyskiwaniu zwierzyny (zwierząt łownych) albo na usiłowaniu wchodzenia w posiadanie tej zwierzyny. Proceder ten uprawia nie tylko osoba całkowicie pozbawiona uprawnień do wykonywania polowania, ale również myśliwy polujący niezgodnie z przepisami prawa lub osoba nieprawnie zezwalająca na polowanie.

        
3. Kradzież i niszczenie mienia nadleśnictwa.
Grupa obejmuje różne składniki mienia Lasów Państwowych i innego posiadacza lasów, inne niż drewno, zwierzyna. Duży udział w grupie mają elementy terenowej infrastruktury technicznej.
 
4. Kradzież drewna z lasu państwowego
Kradzież drewna z lasu państwowego stanowi główną grupę i pozycję rodzajową szkodnictwa leśnego. Przypadki kradzieży drewna mogą być wykroczeniami lub przestępstwami, w zależności od wartości
spowodowanej szkody.  

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Akcja chemicznego zwalczania szkodliwych owadów leśnych w Nadleśnictwie Wymiarki

Akcja chemicznego zwalczania szkodliwych owadów leśnych w Nadleśnictwie Wymiarki

Od 24 kwietnia Nadleśnictwo Wymiarki rozpoczyna akcję chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych na terenie leśnictwa Jedliniec i Zabłocie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Dyrektora RDLP w Zielonej Górze w sprawie lotniczego zabiegu wielkoobszarowego chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych.

treść pisma tutaj>>>>>>