Asset Publisher Asset Publisher

AREAS OF PROTECTED LANDSCAPES

Areas of protected landscapes cover the areas, which are taken under protection, because of their outstanding, diversified landscape. They are very valuable due to touristic matters. They also perform a function of ecological corridors.

"The Silesian Forests", the land of protected landscape in Wymiarki Forest District covers the area of around 10 790 ha, whereas "Bogumiłów Forests" around 2 560 ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowy Plan Urządzania Lasu na lata 2020-2029

Nowy Plan Urządzania Lasu na lata 2020-2029

OGŁOSZENIE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla Nadleśnictwa Wymiarki. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.

Termin i miejsce posiedzenia KZP: 19.10.2017 r. o godz. 900 w Nadleśnictwie Wymiarki, ul. Łąkowa 1.

Osoby oraz instytucje zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionym posiedzeniu proszone są o zgłoszenie udziału w Nadleśnictwie Wymiarki w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.