Web Content Display Web Content Display

Mushrooms path

W leśnictwie Zabłocie wspólnie z naszym partnerem Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie powstała kilkukilometrowa ścieżka edukacyjna opisująca podstawowe gatunki grzybów kapeluszowatych, zarówno jadalne jak i trujące i niejadalne.

In the Zabłocie forest area, in cooperation with our partner -  Local Action Group Lower Silesia Forests – a few kilometers educational path was created. It describes the basic mushroom species,both edible and toadstool ones.

Click the map above to enlarge (Author K.Polus)

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowy Plan Urządzania Lasu na lata 2020-2029

Nowy Plan Urządzania Lasu na lata 2020-2029

OGŁOSZENIE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla Nadleśnictwa Wymiarki. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.

Termin i miejsce posiedzenia KZP: 19.10.2017 r. o godz. 900 w Nadleśnictwie Wymiarki, ul. Łąkowa 1.

Osoby oraz instytucje zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionym posiedzeniu proszone są o zgłoszenie udziału w Nadleśnictwie Wymiarki w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.