Lista aktualności

W dniu 17 stycznia 2018 Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki określono poziom cen detalicznych surowca drzewnego na rok 2018 w zakresie wszystkich sortymentów.

Events

Najnowsze i planowane wydarzenia Nadleśnictwa Wymiarki.

Fire hazards

The forests of the Forest District Wymiarki are classified as belonging to the I (highest) category of the fire hazard.