Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wymiarki
Nadleśnictwo Wymiarki
+48 68 360 40 06
+48 68 360 40 17

ul. Łąkowa 1

68-131 Wymiarki

Nadleśniczy
mgr inż. Edward Koszałka
+48 68 360 43 15, +48 600 335 942
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Zdzisław Woźny
+48 68 360 40 06 w.121, +48 606 992 943
Główny Księgowy
mgr Daria Opala
+48 68 360 40 06 w.135, +48 68 360 40 75, +48 696 418 364
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Krzysztof Polus
+48 68 360 40 06 w. 129, +48 531 237 247

Pion Nadleśniczego

inż. Sylwester Wójtowicz
Kierownik Działu Adm.-Gosp.
Tel.: +48 68 360 4006 wew.131, 739 270 420
Henryk Klimczewski
Dział Adm.-Gosp.
Tel.: +48 68 360 40 79, +48 606 374 074
Krystyna Basiura
Sekretariat
Tel.: +48 68 360 40 06
Wojciech Zuba
Straż leśna
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 130
inż. Waldemar Kazimir
Straż leśna
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 140
Ewa Melska
Kadry i bhp
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 132
Roman Małusecki
Administracja
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 126

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Magdalena Michalska
Hodowla lasu
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 137
Jakub Kazimir
Ochrona lasu
Tel.: +48 68 360 43 90
mgr inż. Rafał Richert
Użytkowanie lasu
Tel.: +48 68 360 40 77
Jerzy Szczygieł
Ochrona przeciwpożarowa
Tel.: +48 68 360 40 43
mgr inż. Anna Basiura
Dział Techniczny
Tel.: 0683604006 wew. 164

Pion Głównego Księgowego

Justyna Morawska
Księgowość
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 128
Małgorzata Walczak-Paszek
Gospodarka Towarowa
Tel.: +48 68 360 40 78
Aleksandra Abramowicz
Kasa
Tel.: 068 360 40 06 wew.138
Urszula Ficek
Księgowość
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 133