Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Nadleśnictwo Wymiarki informuje, iż:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Wymiarki wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia, szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów oraz innych nieruchomości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Wymiarki z siedzibą: ul. Łąkowa 1, 68-131 Wymiarki. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.