Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W związku z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 21 kwietnia 2018 roku Nadleśnictwo Wymiarki wspólnie z przedstawicielami władz lokalnych oraz mieszkańcami okolicznych gmin zorganizowało sadzenie lasu w Leśnictwie Wymiarki.

Zbiórka odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki. Wszystkich przybyłych przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Edward Koszałka. Po zabraniu odpowiedniego sprzętu przemieszczono się na teren leśnictwa Wymiarki, oddz. 97b.

Na miejscu, krótkiego instruktażu udzielił Inżynier Nadzoru Krzysztof Polus, który przedstawił plan działania, omówił metodę sadzenia, sprawy logistyczne.

Na powierzchni rodziny leśników, współnie z rodzinami samorządowców, miejscowych stwowarzyszeń oraz mieszkańców okolicznych miejscowości sadzili brzozę, której usytuowanie na powierzchni ma w przyszłosci utworzyć pamiątkowęą liczbę "100".

Po zakończeniu prac zalesieniowych uczestnicy odnowienia przemieścili się na piknik rodzinny przy wiacie leśnej w tymże Leśnictwie Wymiarki. Tam odbyły sie konkursy leśne dla dzieci i młodzieży oraz wspólne grilowanie.

"WSZYSTKIM PRZYBYŁYM GOŚCIOM ORAZ LEŚNIKOM Z RODZINAMI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRACĘ I WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS".

Nadleśniczy Edward Koszałka