Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sankcje i kary

Art. 29 i 30 "Ustawy o lasach" nakłada na Straż Leśną obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

Przestępstwami i wykroczeniami szczególnie zwalczanymi w lasach są:
  1. Kradzieże drewna z lasu (art. 278 i 290 Kodeksu karnego) – grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do 5 lat, a w przypadku mniejszej wagi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.
  2. Zaśmiecanie (art. 162 Kodeksu wykroczeń) – grozi mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł.
  3. Wjazd pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do lasu (art. 161 Kw) – grozi mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł.
  4. Puszczanie psa luzem (art. 166 Kw) – grozi pouczenie lub mandat karny w wysokości od 50 do 200 zł.
  5. Nielegalne wydobywanie na terenie leśnym piasku, żwiru itp. (art. 154 Kw) – grozi kara grzywny w wysokości do 1000 zł albo kara nagany.
  6. Używanie ognia w lesie (art. 82 § 1 pkt 7 Kw) – grozi mandat karny w wysokości od 100 do 500 zł.