Wydawca treści

Cennik detaliczny drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest w oparciu o regulamin sprzedaży detalicznej drewna w biurze nadleśnictwa i siedzibach leśnictw.

1. Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się dwa razy w miesiącu: w drugim i trzecim tygodniu miesiąca od godz. 7:00 do godz. 9:00

WTOREK - Leśnictwa Lutynka, Wymiarki, Spalone, Jamno.

ŚRODĘ - Leśnictwa Raszynów, Piotrów, Straszów, Dąbrówka, Przewóz

CZWARTEK - Leśnictwa Borowe, Laskowice, Jedliniec, Zabłocie.

adresy i dane kontaktowe do leśniczych znajdziesz tutaj

2.  Dniem wywozowym drewna z lasu jest następny dzień roboczy po sprzedaży.

3. Zakupionego drewna nie wolno Nabywcy zabierać bez uprzedniego uzyskania od leśniczego/podleśniczego adnotacji o wydatku drewna.

4. Nabywcę obowiązuje termin wywozu, podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, Nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu itp.

5.  Sprzedaż w leśnictwie obejmuje sortymenty zawarte w poniżej decyzji Nadleśniczego.

6.  Sprzedaż drewna dla osoby prawnej wymaga złożenia pisemnego zamówienia w biurze Nadleśnictwa.

7. O potrzebie otrzymania Faktury VAT należy powiadomić leśniczego /podleśniczego przed wystawieniem Asygnaty.

8. Obowiązuje cennik cen detalicznych sprzedaży surowca drzewnego wywieszony na tablicy informacyjnej leśnictwa.

CENNIK CEN DETALICZNYCH DO POBRANIA TUTAJ